کلوپ طرفداران اوچیها سارادا دوستان این اولین وبلاگ طرفداران اوچیها سارداست!! پس لطفا با حمایتاتون مارو دلگرم کنین! tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com 2018-10-23T04:51:46+01:00 mihanblog.com سارادا هم دیگه کم کم داره برای مدرسه اماده می شه! 2017-09-04T07:33:07+01:00 2017-09-04T07:33:07+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/53 سارادا اوچیها ]]> جدید ترین عکس های سارادا 2017-08-31T05:25:12+01:00 2017-08-31T05:25:12+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/52 سارادا اوچیها ]]> عکسهای ایتاچی سارادا(2) 2017-08-29T07:51:46+01:00 2017-08-29T07:51:46+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/51 Queen of daggers ]]> AMVاوچیها ساردا(2) 2017-08-25T06:26:05+01:00 2017-08-25T06:26:05+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/49 Queen of daggers [http://www.aparat.com/v/aGF6U] قسمت21انیمه بوروتو 2017-08-25T06:11:51+01:00 2017-08-25T06:11:51+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/48 نازی دانلودزیر نویسبا تشکر از تک انیمه


دانلود

زیر نویس

با تشکر از تک انیمه
]]>
حقیقتی درباره ی شارینگان سارادا 2017-08-22T08:37:27+01:00 2017-08-22T08:37:27+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/47 نازی سلام دوستانامروز میخوام یه حقیقت جالب درباره شارینگان سارادا بگم.خب راستش شارینگان سارادا به خاطر ازدست دادن شخصی اینطورنشد.(مثل ساسکه،ایتاچی یا مادارا)سارادا باعشق زیادش به ساسکه و ساکورا شارینگانش رو فعال کرد.جالبه نه؟بدون هیچ تراژدی سخت و دردناکی و فقط به خاطر عشق زیاد و یه سوتفاهم.

سلام دوستان
امروز میخوام یه حقیقت جالب درباره شارینگان سارادا بگم.
خب راستش شارینگان سارادا به خاطر ازدست دادن شخصی اینطورنشد.
(مثل ساسکه،ایتاچی یا مادارا)
سارادا باعشق زیادش به ساسکه و ساکورا شارینگانش رو فعال
کرد.جالبه نه؟
بدون هیچ تراژدی سخت و دردناکی و فقط به خاطر عشق زیاد و یه سوتفاهم.
]]>
رمان تاوان یک رمانس(قسمت دوم) 2017-08-21T08:17:38+01:00 2017-08-21T08:17:38+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/46 نازی دوستتتان سلام ببخشید اگه دیر مطلب میزارماین چندوقته سرمم شلوغهخب اینم قسمت دوم( تو این داستان که درباره ساسکه و ساکوراست،جاهایی که میگم نویسنده از زبون خدمه و بقیش از ساکورا)برید به ادامه مطلببا عشق نازی دوستتتان سلام
ببخشید اگه دیر مطلب میزارم
این چندوقته سرمم شلوغه
خب اینم قسمت دوم( تو این داستان که درباره ساسکه و ساکوراست،جاهایی که میگم نویسنده از زبون خدمه و بقیش از ساکورا)
برید به ادامه مطلب
با عشق نازی

]]>
قسمت 20 انیمه بوروتو (پسری با شارینگان) 2017-08-18T11:31:12+01:00 2017-08-18T11:31:12+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/36 نازی سلام دوستان ببخشید دیر شد دانلودزیرنویسبا تشکر از تک انیمه سلام دوستان ببخشید دیر شد


دانلود
زیرنویس

با تشکر از تک انیمه

]]>
عکس های ایتاچی و سارادا 2017-08-16T13:12:44+01:00 2017-08-16T13:12:44+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/34 Queen of daggers
]]>
چه قدر درمورد سارادا میدونی(یه تست باحال!) 2017-08-12T13:54:27+01:00 2017-08-12T13:54:27+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/32 نازی های گایز یه تست باحال در مورد اطلاعاتت درباره ی  سارادا!جواباتون رو حتما بگین!تست بدهدر ضمن ترجمه ی تست تو صفحه جانبیه ازش استفاده کنین وتست بدین های گایز یه تست باحال در مورد اطلاعاتت درباره ی  سارادا!
جواباتون رو حتما بگین!

تست بده

در ضمن ترجمه ی تست تو صفحه جانبیه ازش استفاده کنین وتست بدین
]]>
بیوگرافی سارادا اوچیها 2017-08-12T09:32:55+01:00 2017-08-12T09:32:55+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/30 سارادا اوچیها بیوگرافی سارادا اوچیها  

بیوگرافی سارادا اوچیها

 


]]>
مانگای بوروتو سارادا و ساکورا (فارسی)+سوال 2017-08-12T08:55:54+01:00 2017-08-12T08:55:54+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/29 سارادا اوچیها به نظرتون چرا ساکورا رو اینجوری کشیدن؟ اصلا شبیه خودش نیست....!!! به نظرتون چرا ساکورا رو اینجوری کشیدن؟ اصلا شبیه خودش نیست....!!!]]> سارادای باحجاب!!این رو کجای دلم بزارم آخه؟! 2017-08-11T11:51:28+01:00 2017-08-11T11:51:28+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/28 سارادا اوچیها ]]> AMVخانواده اوچیها 2017-08-11T11:40:37+01:00 2017-08-11T11:40:37+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/27 Queen of daggers [http://www.aparat.com/v/E9laT] قسمت19 انیمه بوروتو(اوچیها سارادا) 2017-08-11T11:16:14+01:00 2017-08-11T11:16:14+01:00 tag:http://clubuchihasarada.mihanblog.com/post/26 نازی دانلودزیرنویسبا تشکر از تک انیمه

دانلود

زیرنویس

با تشکر از تک انیمه

]]>